Pražský Baseballový Svaz
Dnes se hraje
Dnes se nehraje žádný zápas.
Interliga základní informace

Je otevřená soutěž skládající se z několika turnajů během sezóny pro vypsané kategorie. Týmy, které se účastní jednotlivých turnajů získávají body do celkového pořadí na základě jejich umístění v turnajích během sezóny. Kromě vypsaných turnajů, jsou do Interligy započítávány červnový Český Baseballový Pohár a srpnový turnaj BACK2SCHOOL. Pořadatelé nevylučují zapojení i dalších turnajů do Interligy v případě dohody s pořadateli.

Kategorie

Interliga 2017 je vypsána v kategoriích:

 • U7 t-ball - rok narození 1.1.2010 a mladší
 • U8 t-ball - rok narození 1.1.2009 a mladší
 • U9 coach ball - rok narození 1.1.2008 a mladší
 • U11 baseball - rok narození 1.1.2006 až 31.12.2008
 • U13 - rok narození 1.1.2004 až 31.12.2006
 • U15 - rok narození 1.1.2002 až 31.12.2003

Vedení Inteligy má právo udělovat věkové vyjímky tak, aby neovlivnili soutěž.

Termíny a místa

Pro rok 2017 jsou pro výše uvedené kategorie vypsány následující turnaje:

 1. U7 t-ball
  1. I. turnaj - 13.5.2017 - Tempo
  2. II. turnaj - 3.6.2017 - Jablonec nad Nisou
  3. III. turnaj - 9.9.2017 - Krč
 2. U8 t-ball
  1. I. turnaj - 17.6.2017 - Krč
  2. II. turnaj - 23.9.2017 - Velký Osek
  3. ČBP U8 - 16.-17.9.2017 - bude stanoveno
 3. U9 coach pitch
  1. I. turnaj - 10.6.2017 - Hluboká nad Vltavou
  2. II. turnaj -2.9.2017 - Hluboká nad Vltavou
  3. Open MČR U9 - 8.-10.9.2017 - bude stanoveno
 4. U11 baseball
  1. I. turnaj - 20.-21.5.2017 - zrušeno kvůli kvalifikaci ČBP U11
  2. II. turnaj - 9.-10.9.2017 - Hluboká nad Vltavou
  3. ČBP U11 - 16.-18.6.2017 - Hluboká nad Vltavou
  4. BACK2SCHOOL - 24.-27.8.2017 - Tempo
 5. U13 baseball
  1. I. turnaj - 13.-14.5.2017 - Hluboká nad Vltavou
  2. II. turnaj - 2.-3.9.2017 - Hluboká nad Vltavou
  3. ČBP U13 - 9.-11.6.2017 - Krč
  4. BACK2SCHOOL - 24.-27.8.2017 - Troja
 6. U15 baseball
  1. I. turnaj - 20.-21.5.2017 - Ostrava
  2. II. turnaj - 9.-10.9.2017 -Hluboká nad Vltavou
  3. ČBP U15 - 16.-18.6.2017 - Krč
  4. BACK2SCHOOL - 24.-27.8.2017 - Krč

Týmy

Pořadatel každého turnaje stanovuje počet týmů v turnaji dle svých možností a kategorie. Každý tým by měl během jednoho turnaje odehrát minimálně 3 zápasy a maximálně 5 zápasů v případě baseballu. O přijatých týmech do turnaje rozhoduje termín podání závazné přihlášky. Seznam přihlášených týmů naleznete zde.

Každý tým hraje s hráči, kteří jsou řádně zaregistrováni v ČBA v klubu, který staví tým do soutěže. Vedení soutěže může udělit vyjímku respektive může umožnit hostování hráčům do týmu jen v rámci Interligy. Hráč však smí nastoupit jen za jeden tým v soutěži.

Přihláška

Závazné přihlášky na turnaj(e) se posílají prostřednictvím formuláře, který nalezte zde. Vedení Interligy potvrdí závaznou přihlášku zástupci týmu do 48 hodin po přijetí a zároveň aktualizuje seznam zúčastněných týmů na stránkách PBS.

Startovné

Startovné ve výši 1 500,- Kč za turnaj platí zúčastněný tým převodem na účet PBS č. 2020940007 / 6000 s variabilním symbolem, který zašle vedení PBS přihlášenému týmu. Pokud tým nezaplatí do 5 dnů do začátku turnaje startovné, nebude připuštěn k turnaji.

Pravidla

Všechny turnaje Interligy se řídí platnými pravidly baseballu dané kategorie a to i včetně omezení pro nadhozy a nadhazovače.

Jedinou vyjímkou jsou délky jednotlivých zápasů, které jsou stanoveny následovně:

 • U7 t-ball - 30 minut bez omezení počtu směn
 • U8 t-ball - 50 minut nebo 5 směn
 • U9 coach pitch - 70 minut nebo 6 směn
 • U11 baseball - 90 minut nebo 6 směn
 • U13 - 105 minut nebo 7 směn
 • U15 - 120 minut nebo 7 směn

Bodování

Týmy získávají body do Interligy na základě svého umístění v turnajích Interligy nebo v dalších turnajích, které nejsou součástí Interligy, avšak bodování se započítává do Interligy. Bodování za umístění v turnajích je následující:

 • 1. místo - 20 bodů
 • 2. místo - 15 bodů
 • 3 .místo - 10 bodů
 • 4. místo - 7 bodů
 • 5. místo - 5 bodů
 • 6. místo - 3 body
 • 7. místo - 2 body
 • 8. místo - 1 bod

Vítězem Interligy dané kategorie se stává tým, který získá nejvíce bodů v turnajích Interligy a turnajích, jejíž výsledky se započítávají do Interligy.

Zrušení turnaje

Organizátoři Interligy mají právo zrušit turnaj z důvodu nepřízně počasí, nedostatečného počtu přihlášených týmů (3 týmy a méně) a nebo jiných objektivních příčin.

Rozpisy, výsledky a další informace

Zdrojem veškerých informací ohledně Interligy jsou oficiální stránky Pražského Baseballového Svazu a nebo dokumenty s hlavičkou Pražského Baseballového Svazu a Interligy.

Kontakt

Veškeré dotazy, náměty a připomínky směřujte na vedení PBS elektronickou poštou na adresu praha@baseball.cz

Pražský přebor mužů 2016
Failed to open http://www.baseball.cz/xml.php?akce=347&op=table