Pražský Baseballový Svaz
Dnes se hraje
Dnes se nehraje žádný zápas.
Soutěžní řád

verze prosinec 2015

Termíny

 • 24.1.2016 termín pro odevzdání příhlášek do oblastních soutěží regionu 2016
 • 31.3.2016 termín pro zaplacení startovného za účast týmů v oblastních soutěžích regionu 2016
 • 31.3.2016 termín pro import soupisek všech přihlášených týmů do informačního systému ČBA

Startovné

Startovné týmu do oblastních soutěží 2016 je stanoveno ve výši 2 000,- Kč pro kategorie muži, U18 junioři, U15 kadeti a U13 mladší kadeti, ve výši 1 300,- Kč pro kategorie U11 žáci, U9 mladší žáci a ve výši 500,- Kč pro kategorii U8 mladší žáci t-ball splatných proti faktuře vystavené regionem ČBA Severozápad. Startovné za tým v oblastní soutěži 2016 v kategorii U7 se neplatí.

Start v soutěži

Oblastních soutěží 2016 se mohou účastnit pouze týmy, které splní veškeré povinnosti stanovené v sekci termíny. Oblastních soutěží 2016 se mohou aktivně účastnit pouze členové řádně registrovaní u České Baseballové Asociace.

Hlášení výsledků

V kategoriích žáci U11 a mladší je domácí tým je povinen nahlásit výsledek utkání do 2 pracovních dnů od ukončení zápasu. Výsledek se hlásí přímo na stránkách České Baseballové Asociace. V kategoriích mladší kadeti U13 a starší hlásí výsledek utkání hlavní rozhodčí nominovaný na zápas. V případě, že zápas nebyl odehrán, musí domácí tým do 2 pracovních dnů od původního termínu zápasu elektronicky požádat o odklad na stránkách České Baseballové Asociace. Pokud do 7 dnů není rozhodnuto o novém termínu zápasu, stanoví koordinátor oblastních soutěží 2016 nový termín a místo zápasu.

Manažeři obou týmů jsou povinni po skončení zápasu zapsat počty nadhozů svých nadhazovačů u mládežnických kategorií U18 junioři, U15 kadeti, U13 mladší kadeti, U11 žáci a výsledek zápasu, rozepsaný po směnách, do zprávy o utkání (ZoU). Svým podpisem potvrdí správnost ZoU. Povinnost připravit a vyplnit ZoU má hlavní rozhodčí daného zápasu pro kategorie mladší kadeti U13 a starší a domácí tým pro kategorie žáci U11 a mladší. Rozhodčí či zástupce domácího týmu je povinen ZoU odeslat na emailovou adresu praha@baseball.cz do 3 pracovních dnů po skončení zápasu. Formulář bude k dispozici na webových stránkách PBS a jako příloha tohoto dokumentu. Zpráva o utkání musí obsahovat výsledek, rozepsaný po směnách, počet nadhozů každého nadhazovače, který nastoupil v zápase kategorií junioři U18, kadeti U15, mladší kadeti U13 a žáci U11, jména rozhodčích a podpisy obou manažerů.

Hlášení statistik a dalších informací

Mládežnické týmy jsou povinni uvést do zápisu o utkání jména nadhazovačů v zápase a počty nadhozů.

V případě kategorie junioři U18 se povinnost vedení a hlášení statistik určuje dle platného soutěžního řádu ČBA pro příslušnou kategorii.

Vyplacení rozhodčích

Každý tým kategorie mužů, U18 juniorů, U15 kadetů a U13 mladších kadetů je povinen zaplatit zálohu na rozhodčí v termínu zaplacení startovného. Pro tyto kategorie probíhá centrální vyplácení rozhodčích. Koordinátor rozhodčích spočítá odměny a pokuty každému rozhodčímu. Rozhodčí jsou vypláceni ve dvou výplatních termínech – v červnu a říjnu. Výše odměny pro rozhodčí v zápase nebo zápasech je dána před začátkem každé sezóny a je schválena valnou hromadou. Výše odměn rozhodčích je spolu se systémem pokut pro rozhodčí a koordinátora veřejně dostupné na webových stránkáchpraha.baseball.cz. Pro kategorie U11 žáci a nižší je nominace a výplata rozhodčích plně v režii klubů.

Hrací míče

Pro všechny oblastní soutěže regionu 2016 jsou předepsány stejné míče, jako jsou schválené míče ČBA pro patřičnou kategorii. V případě, že domácí tým chce v zápase použít jiný typ míčů, musí s touto skutečností seznámit manažera soupeře (nejpozději před začátkem utkání), který musí s těmito míči souhlasit. Je zakázáno měnit typ míčů během utkání.

Odehraný zápas

Zápas, který z důvodu vyšší moci nemohl být zcela dokončen, se považuje za odehraný, pokud z něj byla odehrána více než polovina předepsaných směn nebo více než polovina předepsané hrací doby. Započítává se i nedokončená směna, pokud k přerušení došlo bezprostředně před dohrávkou nebo během ní a pokud je stav v okamžiku přerušení nerozhodný nebo jsou domácí ve vedení.

Konečným výsledkem takového zápasu je:

 • stav v okamžiku přerušení, pokud k němu došlo před dohrávkou nebo během ní a pokud byl stav v okamžiku přerušení nerozhodný nebo byli domácí ve vedení, nebo
 • stav po poslední zcela dokončené směně v ostatních případech

Pokud by byl konečný výsledek remíza, je nutné zápas odehrát znova.

Legenda:

 • vyšší mocí se rozumí člověk neovlivnitelná skutečnost znemožňující pokračovat oběma týmům v zápase (typicky počasí)
 • Čas měří domácí, před zápasem mají povinnost oznámit čas začátku soupeři (seřídit si čas)

Možnost startu starších hráčů

Ve všech kategoriích mimo mužů, je možný start starších hráčů za těchto podmínek:

 • Tým, za který budou hrát věkově starší hráči, než je povoleno soutěžním řádem (Kapitola 5 SŘ MČR mládeže), musí požádat o výjimku. Za žádost o výjimku bude požadováno uvedení těchto hráčů na oficiální soupisce pod čarou. Soupiska musí být nahrána v informačním systému ČBA a musí zde být uvedeno jméno, příjmení, číslo dresu a datum narození hráče.
 • V týmu mohou hrát maximálně dva hráči, kteří jsou maximálně o rok starší, než je dovoleno soutěžním řádem MČR mládeže.
 • Na soupisce může být maximálně šest hráčů, kteří jsou maximálně o rok starší, než je dovoleno soutěžním řádem MCŘ mládeže.
 • Před každým utkáním kde hrají starší hráči, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí takovéhoto týmu vedoucímu druhého týmu a rozhodčím a toto také v případě střídání.
 • Pokud je starší hráč nadhazovač, nebo kečr případné vítězné body se nezapočítávají a do tabulky pro nominaci na MČR se započítává výhra 5:0 soupeři.
 • Pokud za tým v kategoriích žáci U11, mladší kadeti U13, kadeti U15 a junioři U18 nastoupí maximálně 2 starší hráči a nebudou hrát na postech nadhazovač nebo kečr, body se započítávají a výsledek zápasu je platný.
 • Pokud za tým v kategori mladší žáci nastoupí maximálně 2 starší hráči a nebudou hrát na postech první meta a spojka, body se započítávají a výsledek zápasu je platný.
 • Tým, jenž má na soupisce starší hráče, nebo nastoupí se staršími hráči podle pravidel, nemá nárok na postup na Mistrovství ČR dané kategorie, nebo do kvalifikace o postup na Mistrovství ČR dané kategorie.
 • V případě porušení pravidla o startu starších hráčů je zápas skrečován ve prospěch týmu, který se neprovinil vůči pravidlům

Možnost startu dívek

Možnost startu dívek v kategorii mladších kadetů U13 (a všech kategoriích mladších).

T-ball U7

Hrací den:
středa (střídavě s kategorií U8), víkendy pro mimopražské týmy a zápasy s mimopražskými týmy
Rozsah soutěže:
duben - říjen
Určeno pro:
ročník narození 2009 a mladší
Odlišnosti od pravidel:
 • Délka utkání je 30 minut s dokončením započaté směny
 • Půl směna končí dosažením pátého bodu
 • Věk: v kalendářním roce nejvýše 7 let, v týmu mohou nastoupit maximálně 3 hráči věku 8 let, kteří byli poprvé zaregistrování u ČBA na podzim 2015 a později
 • Není omezení pro cizí státní příslušníky
 • Není pravidlo o rozdílu
 • Možnost startu dívek

V případě přihlášení minimálně tří mimopražských a tří pražských týmů je možné soutěž rozdělit na divize Západ a divize Střed pro zjednodušení logistiky soutěže.

T-ball U8

Hrací den:
středa (střídavě s kategorií U7), víkendy pro mimopražské týmy a zápasy s mimopražskými týmy
Rozsah soutěže:
duben - říjen
Určeno pro:
ročník narození 2008 a mladší
Odlišnosti od pravidel:
 • Délka utkání je 50 minut s dokončením započaté směny, nebo 7 směn
 • Půl směna končí dosažením pátého bodu
 • Věk: v kalendářním roce nejvýše 8 let, možnost zažádat o výjimku pro hráče věku 9 let (O výjimky nutno zažádat při podání přihlášky, či během soutěže tak, jak tato potřeba nastane. Vedoucí soutěže může omezit celkový počet starších hráčů na hřišti, případně odebrat hráči tuto výjimku.)
 • Není omezení pro cizí státní příslušníky
 • Není pravidlo o rozdílu
 • Možnost startu dívek

V případě přihlášení minimálně tří mimopražských a tří pražských týmů je možné soutěž rozdělit na divize Západ a divize Střed pro zjednodušení logistiky soutěže.

Coach ball U9

Hrací den:
pátek, víkendy pro mimopražské týmy a zápasy s mimopražskými týmy
Rozsah soutěže:
duben - říjen
Určeno pro:
ročník narození 2007 a mladší
Odlišnosti od pravidel:
 • Délka utkání je 60 minut s dokončením započaté směny, nebo 6 směn
 • Pravidlo 3+2. Pokud pálkař netrefí první tři nadhozy, bude mu dána možnost další dva pálit ze stativu. Po celkově 5 neúspěšných odpalech je pálkař out
 • Půl směna končí dosažením pátého bodu
 • Věk: v kalendářním roce nejvýše 9 let, možnost zažádat o výjimku pro hráče věku 10 let (O výjimky nutno zažádat při podání přihlášky, či během soutěže tak, jak tato potřeba nastane. Vedoucí soutěže může omezit celkový počet starších hráčů na hřišti, případně odebrat hráči tuto výjimku.)
 • Není omezení pro cizí státní příslušníky
 • Není pravidlo o rozdílu
 • Možnost startu dívek

V případě přihlášení minimálně tří mimopražských a tří pražských týmů je možné soutěž rozdělit na divize Západ a divize Střed pro zjednodušení logistiky soutěže.

Žáci U11

Hrací den:
pondělí, víkendy pro mimopražské týmy a zápasy s mimopražskými týmy
Rozsah soutěže:
základní část: duben - srpen, play-off postupové části v září, nepostupová soutěž září - říjen
Určeno pro:
ročník narození 2005 a mladší
Odlišnosti od pravidel:
 • Délka utkání je 90 minut s dokončením započaté směny, nebo 7 směn
 • Půl směna končí dosažením šestého bodu
 • Není omezení pro cizí státní příslušníky
 • Není pravidlo o rozdílu
 • Možnost startu dívek

V případě přihlášení minimálně tří mimopražských a tří pražských týmů je možné soutěž rozdělit na divize Západ a divize Střed pro zjednodušení logistiky soutěže.

Mladší kadeti U13

Hrací den:
úterý, víkendy pro mimopražské týmy a zápasy s mimopražskými týmy
Rozsah soutěže:
základní část: duben - srpen, play-off postupové části v září, nepostupová soutěž září - říjen
Určeno pro:
ročník narození 2003 a mladší
Odlišnosti od pravidel:
 • Délka utkání je 105 minut s dokončením započaté směny, nebo 7 směn
 • Není omezení pro cizí státní příslušníky
 • Není pravidlo o rozdílu
 • Možnost startu dívek

V případě přihlášení minimálně tří mimopražských a tří pražských týmů je možné soutěž rozdělit na divize Západ a divize Střed pro zjednodušení logistiky soutěže.

Kadeti U15

Hrací den:
pondělí, víkendy pro mimopražské týmy a zápasy s mimopražskými týmy
Rozsah soutěže:
postupová: duben - srpen, play-off postupové části v září, nepostupová soutěž září - říjen
Určeno pro:
ročník narození 2001 a mladší
Odlišnosti od pravidel:
 • Délka utkání je 120 minut s dokončením započaté směny, nebo 7 směn
 • Není omezení pro cizí státní příslušníky
 • Není pravidlo o rozdílu

Junioři U18

Hrací den:
středa, víkendy pro mimopražské týmy a zápasy s mimopražskýmy týmy
Rozsah soutěže:
duben - srpen, play-off postupové části v září, nepostupová soutěž září - říjen
Určeno pro:
ročník narození 1998 a mladší
Odlišnosti od pravidel:
 • Není omezení pro váhu kovových pálek

Soutěž Junioři U18 se bude hrát pod názvem Extraliga U18 a region ČBA Severozápad je pověřen řízením soutěže pro všechny přihlášené týmy z regionů Severozápad, Jihozápad a Severovýchod.

Muži

Hrací den:
pátek, pondělí, středa a víkendy v případě zápasů s mimopražských týmů
Rozsah soutěže:
postupová duben - září
Odlišnosti od pravidel:
 • Není omezení pro váhu kovových pálek

V případě přihlášení 8 a více týmů bude soutěž rozdělena do dvou skupin. Rozdělení do skupin bude veřejně losováno na valné hromadě regionu ČBA Severozápad. Nejlepších 6 týmů soutěže si zajistí postup do nově vzniklé Regionální ligy mužů, zbývající týmy budou hrát v Oblastní soutěži mužů.

Pražský přebor mužů 2016
Failed to open http://www.baseball.cz/xml.php?akce=347&op=table